Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001;2004 EĞİTİM HEDEFİ

Bu eğitim programının hedefi, katılımcılara Çevre Yönetim Sistemleri ve ISO 14001 Standartlarıyla ilgili bilgileri detaylı olarak ve değişik sektörlerden uygulama örnekleri vererek aktarmaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Çevre yönetim sistemleri ve standartları

•Çevre denetimi standartları

•ISO 14001 revizyon gereklilikleri ve tüm standardın maddesel bazlı analizi

•Çevre denetiminin tanıtımı

•Denetçi özellikleri

•Denetime hazırlık

•Denetimin gerçekleştirilmesi

•ISO 14001 iç denetim uygulamaları

•Denetimin raporlanması ve sonuçların izlenmesi

•Uygulama

EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim sırasında özellikle standardın her maddesinin uygulanmasına yönelik örnekler verilecek, karşılaşılması olası problemler tartışmaya açılacaktır. Ayrıca grup çalışmaları ile katılımcıların uygulama yönünde deneyim kazanmaları sağlanacaktır. Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara ‘’Başarı Sertifikası‘’, diğer katılımcılara ‘’Katılım Sertifikası‘’ verilecektir.

EĞİTİM SÜRESİ

Temel Bilgilendirme Eğitimi ; 1 Gün

İç Denetçi Eğitimi ; 1 Gün

TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Her geçen gün küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünya da kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanında kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini istemekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile temaslarını kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 Standardı ile bilinmektedir. Çevre Yönetim Sisteminin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

NEDEN TS EN ISO 14001?

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir aynı zamanda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

ÇYS’nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;

• Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması

• Çevresel performansın artırılması

• Market Stratejileri

• Uluslararası rekabette avantaj sağlaması

• Firma itibar ve pazar payının arttırılması

• Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması

• Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması

• Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması

• Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması

• İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılmsı

• ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması

Detaylı bilgi ve keşif için