International Food Standart

International Food Standart

EĞİTİM HEDEFİ

Bu eğitim programının hedefi, katılımcılara IFS Standardındaki tüm denetim sorularının açıklanmasını ve uygulamalarıyla ilgili bilgileri detaylı olarak ve değişik sektörlerden uygulama örnekleri vererek aktarmaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Temel kavramların açıklanması,

• IFS V6 Food Standardının Bütün maddelerinin yorumlanması,

• Ön Gereksinim Programlarının oluşturulması(OGP, OOGP),

• HACCP Uygulama aşamaları

• Akış Şemaları Tehlike Analizleri HACCP Planının oluşturulması,

• Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,

• Uygunsuzluklar-Örnek olaylar.

EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim sırasında özellikle standardın her maddesinin uygulanmasına yönelik örnekler verilecek, uygulamada sık karşılaşılan problemler tartışmaya açılacaktır. Ayrıca grup çalışmaları ile katılımcıların uygulama yönünde deneyim kazanmaları sağlanacaktır. Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara ‘’Başarı Sertifikası‘’, diğer katılımcılara ‘’Katılım Sertifikası‘’ verilecektir.

EĞİTİM SÜRESİ

Temel Bilgilendirme Eğitimi ; 2 Gün

İç Denetçi Eğitimi ; 2 Gün

Uluslararası Gıda Standardı (IFS)

Tanıtım

Gıda Güvenliği uluslararası bir ilgi olmaya devam ediyor. Diğer uluslararası satıcılar yardımı ile Alman ve Fransız gıdaticaret birlikleri,gelişmekte olan IFSveyaUluslararası Gıda Standardına karşılık verdiler. Standardın amacı, tek bir standart üzerinde perakendecilerin çeşitli ihtiyaçlarını odaklanmaktır. Standart Faydaları gıda zinciri boyunca gelişmiş şeffaflık ve maliyet tasarrufu ile sonuçlanan müşteri denetimi sayısı azaltılmıştır.Bağımsız bir üçüncü taraf tarafından IFS Belgelendirme, BSI Management Systems tarafından, tedarikçi, ürün güvenliği, kalite ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini perakendeci göstermek yardımcı olur.

Kimin İçin Mi?

Eğer büyüklük, sektör ve konumu ne olursa olsun, Alman ve Fransız perakendeci markalı gıda ürünleri tedarikçisi iseniz IFS sizin için uygundur. Gıda endüstrisinde gerçekten uluslararası olduğu gibi standart dünyada tedarikçileri için geçerlidir.

Gereklilikler

IFS beş bölüme ayrılmıştır ;

1. Üst Yönetim sorumluluğu

2. Kalite yönetim sistemi

3. Kaynak yönetimi

4. Üretim süreci

5. Ölçümler, analiz ve iyileştirme

IFS yapısı ISO 9001 karşılıktır, ancak gıda güvenliği odaklıdır, HACCP, hijyen, üretim süreci ve iş çevresi odaklı.

Yararları:

• Gıda ürününün kalitesini tahhüdünü göstermenizi sağlar,

• Yasal ve yerel zorunlulukarlın karşılanmasını sağlar,

• Uluslararası kabul görmüş ürün güvencesi aracılığıyla perakendecilere tedarik yeteneğinizi artırır,

• Daha ününü artıran Global Gıda Güvenliği Girişimi, önde gelen küresel gıda zincirlerinin bir görev gücü tarafından kabul edilir.

• IFS sertifikasyonu, şirketinizin itibarını, marka ve imaj yükseltebilirsiniz.

IFS Lojistik Standardı

2006 Ağustos, IFS Lojistik standart üretim ile ticaret arasındaki farkı kapatmaya yardımcı olmak ve tüm tedarik zinciri boyunca şeffaflık sağlamak için geliştirilmiştir.

IFS Uluslararası Gıda Standartları

Diğer büyük Avrupalı Perakendeciler de Benzer sekilde tedarikçilerinin denetiminde ingiliz modelini kullanarak 3. Taraf Denetim kuruluşlarıyla çalışmaya başlamışlardır.

Avrupa, Kuzey Amerika ve AVUSTRALYA ‘da başlangıçta 40 ticari işletmenin katılımı ile oluşmuştur. GFSI’nin amacı, global bir Gıda Güvenlik standardizasyon hazırlayıp işletmelerin Kendi pazarlarında daha guvenli Gıda ürünü satmalarını sağlamaktır. Buna istinaden GFSI, Anahtar kriterler ortaya çıkartarak, Gıda Güvenlik standardını ölçülebilir Hale getirmiştir.

IFS’in AMACI NEDİR mi?

Küresel bir Gıda Güvenlik standardizasyon hazırlayıp işletmelerin Kendi pazarlarında daha guvenli Gıda ürünü satmalarını sağlamaktır. Buna istinaden GFSI, Anahtar kriterler ortaya çıkartarak, Gıda Güvenlik standardını ölçülebilir Hale getirmiştir.

IFS, 5 bölümde Kendini sınıflandırır,

1. KYS ‘e talepler

2. Yönetim Sorumluluğu

3. Kaynak Yönetimi

4. Üretim Processes

5. Ölçme, Analiz Etme, İyileştirme

Detaylı bilgi ve keşif için