Haşere Kontrol

Haşere Kontrol

HACCP ön koşul programı dahilinde haşere kontrol programı yer almaktadır.Türk gıda mevzuatı ve gıda üretim ve satış yerleri hakkında yönetmeliğin 19.maddesinde haşere kontrol programları ile ilgili aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

“Zararlı canlılarla mücadele için etkili,sürekli bir program yapılmalıdır.Zararlı canlılarla mücadelede ilaçları veya sağlığı tehlikeye sokabilecek diğer maddeler üzerinde taksit ettikleri ve kullanımları açısından uyarılar bulunan uygun etiketler taşımalı,sadece bu amaç için kullanılan kilitlenebilir odalar veya dolaplarda saklanmalıdır.Bunlar bu konuda eğitilmiş personel tarafından nakledilmeli ve kullanılmalıdır.Zararlı canlılarla mücadele için bakanlıkça izin verilen ilaçlar kullanılmalıdır”

Zararlılarla mücadele ve kontrol yöntemleri bir halk sağlığı hizmetidir.Etkin ve sağlıklı bir mücadele için konusunda tecrübeli personel ve doğru seçilmiş yöntemler gereknektedir.Her işletmenin kendisine özel geliştirilmiş bir haşere kontrol programına ihtiyacı vardır.Her işletme çevresel şartlara,bina yapısına,üretmekte olduğu ürünler gibi faktörlere göre farklı riskler taşır.

– İşletmenizde uygulayacağımız haşere kontrol programının detaylarını ana başlıklar halinde bilgilerinize sunuyoruz.

1-ÖN KEŞİF :İşletmenizde uygulanacak Haşere kontrol programı ile ilgili yapılan teknik incelemede öncelikle işletmede mevcut zararlı türlerve yuvalar tespit edilir. İşletme içinde ve dışında bu zararlıların oluşma nedenleri araştırılır. İşletme içine giriş yapabilecekleri noktalar tespit edilip,engelleme ve mücadele yöntemleri kararlaştırılır.

2-PROJE HAZIRLAMA: Haşere Kontrol Programında Haşere oluşumunu ,işletme içine girişlerini ve iç alanlarda yuvalanmalarına olanak sağlayan faktörleri ve giderici önlemleri içeren teknik rapor hazırlanır .Hazırlanan raporda ayrıca işletmede uygulanacak.Haşere kontrol programının detayları üzerine bilgiler verilir.Haşere Kontrol Programının işletmede başlamasıyla sizlere sunulan raporlardaki aksaklıklarında giderilme çalışmalarına başlanmalıdır.

3- UYGULAMA :İşletme iç ve dış bölgelerde belirlenen zararlı türlerine ve daha önce kararlaştırılan mücadele yöntemlerine göre gerekli kontrol ekipmanları(Kemirgen gözlem noktaları,Böcek gözlem noktaları vb.) yerleştirilir.Daha önceden tespit edilen tüm zararlı yuvalarda ilaçlanır.

4- KONTROL ; İşletme iç ve dış alanlarına yerleştirilen tüm kontrol ekipmanlar müşterimiz ile verilen ortak karara göre aylık , onbeş günlük , yada haftalık tekrarlarla rutin olarak kontrol edilir. Zararlıların yoğun olduğu dönemlerde rutin ziyaretler dışında takip ziyaretlerde gerçekleştirilerek popülasyonun asgari düzeye inmesi, tamamen bitmesi sağlanır.

5- RAPORLAMA ; İşletmenizde yapılan Tüm Haşere Kontrol Çalışmaları bu çalışmalar sırasında kullanılan ilaçlar, ilaçlama yöntemleri,tespit ettiği olumsuzlukları, kontrol sonuçlarına göre elde edilen tüm bilgileri Pest Control dosyanıza işlenir.

HAŞERE KONTROLÜNDE KULLANILACAK YALITIM MALZEMELERİ

1- KAPI ALTI FIRÇALIKLARI ; Yürüyen haşere ve kemirgenlerin kapı altlarından iç alana girişini önlemek amacıyla kullanılır.

2- PVC ŞERİT PERDELER ; Uçan haşere ve kuşlar için kullanılır.Tüm dışa açılan kapılarda ve iç alanlardaki birimleri ayıran kapılarda kullanılmalıdır.

3- SİNEKLİK TELLERİ ; Uçan haşereler için Pencerelerde mutlak biçimde bulunmalıdır.

4- ZİFTLİ SÜNGERLER ; İşletmenin çatı malzemesi ile duvarların birleştiği noktalardan kuş ve uçan haşere girişini engellemekde büyük önem ve fayda sağlar.

5- DELİKLİ SAC PLAKALAR; Kanalizasyon kanallarını kullanan böcek ve kemirgenlerin işletmeye girişini önlemek için gider ağızlarına yerleştirilmelidir.

Detaylı bilgi ve keşif için